Archeologická lokalita Vučedol

Archeologická lokalita Vučedol

Archeologická lokalita Vučedol se nachází na břehu Dunaje.Vučedol je vzdálen od města Vukovaru pět kilometrů po proudu řeky. Vučedol je jednou z nejvýznamnějších lokalit eneolitické kultury. Vučedol byl poprvé osídlen kolem roku 6000 před naším letopočtem, v době prvních evropských zemědělců. Nejintenzivnější období jeho existence trvalo od roku 3000 do roku 2200 před naším letopočtem. V letech svého největšího rozkvětu se území obývané příslušníky takzvané vučedolské kultury rozkládalo na velké rozloze sedmi set kilometrů, na prostoru deseti dnešních evropských států: České republiky, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory a Albánie. Hmotná kultura, v níž zvláště vyniká keramická produkce, svou mimořádně vyspělou technologií, kvalitou a estetickými hodnotami svědčí o vysoce rozvinuté civilizaci. Vučedolská keramika upoutá pozornost dokonalým souladem tvarů a umístěním ozdob. Nejznámější keramická nádoba je Vučedolská holubice, kultovní nádoba ve tvaru ptáka, bohatě zdobená inkrustacemi. Byla nalezena v roce 1938. Do vučedolské kultury patří i takzvaný Vučedolský Orion, který je považován za nejstarší evropský kalendář. 

Kontakt

Vukovar
Slavonia