Kamenité království ostrova Brač

Kamenité království ostrova Brač

Severovýchodní pobřeží ostrova Brač je jakoby poskládané z malých kousků rajských zákoutí, která se harmonicky doplňují, ovšem zároveň se jedná o jednu z nejméně navštěvovaných částí Dalmácie. Je to skutečný ráj milovníků neosídlených zátok a skrytých lagun stejně jako milovníků harmonických městských center s pevnými kotvišti.

 

I když se bóra v této oblasti umí ukázat v plné své síle, poskytuje pobřeží ostrova úkryt za všech povětrnostních podmínek – jen je nutné najít to správné závětří. Na ostrově Brač coby kolébce kamenictví celého regionu také platí, že místo pořekadla „to nejlepší nakonec” je trefnější „kámen na začátek i na konec”, což potvrzují četné kamenolomy roztroušené po této části pobřeží.

 

Budete-li se od západu přibližovat k městečku Pučišća, potkáte cestou přibližně deset větších či menších většinou neosídlených zátok. První z nich je Lovrečina, která je jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť ostrova, ale také jedinou písečnou pláží ostrova Brač, což znamená, že ji velmi rádi navštěvují jachtaří i výletní lodě. Kromě ní vyniká svojí krásou také hluboce zaříznutá zátoka Konopjikova ozdobená borovým hájem, bělostnou pláží a malebnými vinicemi. Jako úkryt mohou posloužit také zátoky Težišće a Česminova, ve kterých lze dodnes rozpoznat zbytky kamenolomů.

Městečko Pučišća je korunou této části ostrova Brač. Místo, které se svinulo na samém konci hluboké zátoky, vděčí za svoji krásu především kameni a lidem, kteří tomu kameni „upsali svoji duši“.

Game of stones

Celé město se podobá otevřenému muzeu vystavěnému z věží a paláců, jež jsou harmonicky naskládány vedle sebe a „hypnotizují” svojí bělostí. Východní výběžek, Stipanska, je vhodný pro milovníky kotvení, zatímco v západní části zvané Pučiški dolac se nachází samotné srdce města stejně jako všechny úvazy pro jachtaře. Před světově proslulou kamenickou školou se uvazují především výletní lodě, zatímco na protější části tohoto nejzápadnějšího výběžku se nacházejí mooringy.

 

Symboly městečka Pučišće, jež rozhodně musíte navštívit, jsou kamenická škola, luxusní hotel Puteus Palace (bývalý palác Dešković) coby chráněná kulturní památka, šest zachovalých kaštelů, z nichž je jako nekrásnější vyzdvihován kaštel Ciccarelli, a vhodně pojmenovaný kamenolom Veselje (Veselí), jež se nachází přímo u vjezdu do přístavu.

TZ Postira

Gurmáni musejí v každém případě absolvovat degustaci bračských „rolnických specialit”, z nichž nelze nezmínit vynikající jehněčí a kozí maso či proslulý vitalac, kvůli kterým je nejlépe zavítat do vnitrozemí ostrova a navštívit konoby v pastýřské obci Gornji Humac.

Hned vedle městečka Pučišća se nachází největší a nejčlenitější záliv ostrova – Povaljski zaljev. Na jeho východním pobřeží se uhnízdila vesnička Povlja s pouhými 10 úvazy pro jachtaře.

Toto místo je známé Povaljskou listinou, jež je nejstarším dokumentem psaným chorvatskou cyrilicí a jehož repliku si lze prohlédnout ve farním kostele. Západní část tohoto rozvětveného zálivu se nazývá Luka a představuje oblíbený cíl jachtařů. Kromě toho, že jeho severní výběžky poskytují ochranu i před nejsilnějšími poryvy bóry, nacházejí se zde také dvě gastronomické mekky nabízející i úvazy.

 

Podél východního mysu ostrova se do pevniny zavinula téměř neosídlená zátoka Rasotica. Zdobí ji nádherné barvy moře i atraktivně uspořádaný okolní terén a její nejkrásnější částí je miniaturní laguna na samém konci, kde najde místo pro kotvení jen několik málo lodí. Kromě Rasotice lze mezi významná menší kotviště zařadit také dříve „obeplouvané“ zátoky Konopjikova a Vošćica.

Sumartin je malebná obec, jediná na ostrově, kde se hovoří tzv. štokavštinou, neboť ji založili lidé z pevniny prchající před Turky. Toto propojení je patrné i dnes, kromě jiného i v podobě trajektové linky spojující Sumartin s nedalekým letoviskem Makarska.

Kromě trajektu se v Sumartinu můžete často setkat také s rybářskými loděmi a pro jachtaře je zde připraveno přibližně 30 úvazů i možnost zásobování palivem. Projít se zde můžete k harmonicky uspořádanému hřbitovu a mysu Sv. Roko, nebo se vydat do vnitrozemí ostrova s 2,5 km vzdálenou obcí Selca.