Svoje štěstí najdete na ostrově Rab

Svoje štěstí najdete na ostrově Rab

Ostrov Rab, coby jeden ze sedmi kvarnerských drahokamů, představuje nevyhnutelnou destinaci jachtařů plavících se severním Jadranem. Již staří Římané jej nazývali Felix Arba (Šťastný ostrov), pravděpodobně pro jeho přírodní bohatství a vysoký stupeň vývoje, přičemž přívlastek šťastný si zaslouží i dnes, neboť díky rozličným klimatickým vlivům existuje na tomto ostrově celá řada způsobů, jak zde svůj důvod ke štěstí najít.

 

Ostrov a zejména městečko Rab představují pravou pokladnici „archeologických trofejí”, četné legendy „teleportují“ jako stroj času návštěvníky do bouřlivé minulosti ostrova a pohostinní obyvatelé nápaditě přeměňují místní zvyky a tradici do turistické nabídky, přičemž jako nejatraktivnější akce lze vyzdvihnout festivaly Rapska fjera a Rapske viteške igre, které představují více než dostatečný důvod, aby jejich směrem jachtaři namířili svá kormidla.

 

Z gastronomického pohledu uspokojí Rab s lehkostí i ty nejnáročnější gurmány, zejména vydají-li se na ostrov v období dní chřestu, jehněčího či jiných místních původních produktů, případně v době konání festivalu Kanata, kterým se zakončuje turistické sezona. Četné společenské akce a barvité legendy představují však jen část nabídky ostrova, neboť plavba kolem Rabu vás nepochybně obohatí celou paletou nejrozmanitějších zážitků.

 

Tato ostrovní perla severního Jadranu má hned několik zcela odlišných tváří. Jeho východní pobřeží obrácené k bóře je nepřístupné a bez vegetace, přičemž hned naproti se nachází průliv Barbatski kanal, jenž svým návštěvníkům servíruje zcela odlišnou, a sice jezerní atmosféru. Kvůli hustému provozu a tmavé barvě moře však tento průliv nepředstavuje nejatraktivnější destinaci ostrova. Tou jsou nepochybně nedaleké městečko Rab se zátokou Sveta Fumija.

Ivo Biočina

Středověké město Rab se svými čtyřmi pyšně se tyčícími zvonicemi neodolatelně připomíná velkou plachetnici, kterou musí každý jachtař navštívit.

Od jemného písku až po skalnaté pobřeží

Kotviště je nejlépe hledat v sezonní otevřené marině ACI Rab a následně se vydat na prohlídku historického centra města, staletého parku Komrčar a sousední zátoky Sveta Fumija, která krom toho, že má pro jachtaře připraven ten nejkrásnější výhled na město, nabízí i úkryt před každým větrem.

 

Západně od města Rab se rozprostírá členitý poloostrov Kalifront, jehož malebné zátoky nejčastěji zdobí tyrkysové barvy a oblázkové pláže.

Celý poloostrov pokrývá bujná vegetace, a kromě borového lesa se nad pobřežím sklání i les dubu cesmínovitého, který dává jako jediný návštěvníkům tušit, že se nacházejí na Rabu, a ne na nějakém ostrově v jižní Dalmácii.

Se svými sedmi menšími a většími zátokami připomíná Kalifront smaragdově zelený náhrdelník zdobený harmonicky uspořádanými perlami, přičemž není vůbec jednoduché se rozhodnout, ve které spustit kotvu.

 

Je nutné zmínit, že tyto zátoky neposkytují ochranu před jižními větry. V případě větrů vanoucích z I. a IV. kvadrantu však mohou jachtaři spát zcela nerušeně. Zátoku Gožinka zdobí asi 20 domků a rodinných hospůdek, zátoky Čifnata a Kristofor pak magická tyrkysová barva. Ze dvou posledně jmenovaných, možná nejkrásnějších na celém ostrově, lze milovníkům samoty doporučit právě zátoku Kristofor, kterou snadno poznáte podle majáku na jejím okraji. Nejlepší úkryt na zmíněném poloostrově skýtá zátoka Sveta Mara, což potvrzují i kamenné úvazy na pobřeží, které zde vytesaly posádky starých plachetnic čekající, než zeslábne bóra v průlivu Senjska vrata.

 

Severozápadní pobřeží ostrova je rájem pro děti i pro všechny milovníky písku, přičemž poloostrov, který rozděluje zátoky Kamporska a Supetarska draga, je jeho nejčlenitější a nejatraktivnější částí.

Ostrůvky a tyrkysové laguny jsou jen malou ochutnávkou z pestré palety krás tohoto zákoutí Rabu a jachtařům, kteří se tudy plaví, lze doporučit zvýšenou ostražitost jen v případě severozápadních a severních větrů.

Najdete zde také další rabskou ACI marinu (Supetarska draga), která se vyznačuje rodinnou a rybářskou atmosférou. A když zafouká bóra, je pro mnohé jachtaře také přístavem záchrany.

Aleksandar Gospić

Na závěr jsme si nechali ten nejjemnější písek, ale i nebezpečné mělčiny charakterizující severní zátoky loparského poloostrova a zátoku Crnika. Posledně jmenovanou všichni znají pod názvem Rajska, přičemž se jedná o nejdelší a nejvíce navštěvovanou písečnou pláž ostrova Rab.

Formují ji především vlny přicházející od východu a severovýchodu, takže fouká-li právě z těchto směrů, hledejte svůj mořský ráj raději v některém jiném zákoutí tohoto ostrova tolika tváří.