Porečki Povijesni Festival – Giostra

Porečki Povijesni Festival – Giostra

to
Poreč

Porečki povijesni festival – Giostra okuplja preko 250 kostimiranih sudionika, koji kroz tri dana festivala posjetiteljima dočaravaju život u doba baroka, što ovaj festival čini jedinstvenim festivalom u Hrvatskoj. Ova kulturno-turistička i edukativna manifestacija svoje uporište ima u povijesnim činjenicama, pa je većina sadržaja vezana uz 18. stoljeće. Središnji događaj festivala, po kojemu je festival i dobio ime, je viteški turnir Giostra, rekonstruiran prema pravilima o viteškom nadmetanju održanom u Poreču 1745. godine.

Očekuju Vas:
- raskošne dame i naočita gospoda u baroknim kostimima
- barokna glazba
- barokni plesovi
- viteški turnir
- sajam lokalnih proizvoda i stari zanati
- porečka domaća fauna 18. stoljeća
- dramske predstave
- dobošari
- zastavničari
- mačevaoci
- ulični zabavljači.

Doživite Giostru već ovog rujna. Očekujemo Vas!