Bribir

Bribir

Nalazi se 14 kilometara sjeverozapadno od Skradina. Otkriveni arheološki nalazi na ovom području mogu se kontinuirano pratiti od kasnog brončanog doba kroz antiku, srednji vijek do novijeg doba. Za vrijeme vladavine Šubića sagrađena je crkva sv. Ivana i franjevački samostan s crkvom sv. Marije gdje je pokopan ban Šubić kao i njegova obitelj. Bribir je imao strateško značenje u srednjem vijeku jer je zajedno s ostrovičkom utvrdom kontrolirao važnu prometnicu Knin-Zadar. Ovaj lokalitet nosi oznaku nulte kategorije zaštićenosti zbog više arheoloških i povijesnih slojeva.