Medzinárodný senjský letný karneval

Medzinárodný senjský letný karneval

to
Senj

O Senjčanoch a Senjčankách sa dá povedať, že žijú pre svoj karneval. Niekoľko mesiacov pred jeho uskutočnením sa začínajú prípravy sprievodu, ktorý bude prechádzať stredom mesta. A keď sa začne, trvá karnevalové veselie bez prestania celý týždeň – súťaže v karnevalových hrách skupín masiek, maškarná veľká hra moto-alka, tanečné vystúpenia, predstavenia pouličných umelcov, kreslenie na asfalte, atď. Celé dni pred karnevalom alebo bálom, ako ho volajú domáci obyvatelia, prežíva Senj v napätom očakávaní, ktoré v momente otvorenia vybuchne ako ohňostroj smerujúci do neba.