Slavónsko

Ozveny tradície

Slavónia je područie legiend, ktorých mýty a tajomstvá sa prenášajú z pokolenia na pokolenie. Slavónci sa kŕčovite držia tradícií,

ako sú oslava žatvy, národné kroje a populárna miestna hudba.

 

No oni sú aj pohostinní domáci, vždy pripravení na priatelenie sa pri poháriku jedného z kvalitných vín vyrobených vďaka

plodnej zemi a pri ochutnávke nejakej z mnohých štipľavých domácich špecialít ako sú čobanac alebo rybací paprikáš.

Kam ísť

8
POI image

Kopački rit

Prírodný park Kopački rit je výnimočná močiarna rezervácia, je jedným z najväčších neresísk rýb v strednej Európe a je aj dôležitou ornitologickou oblasťou.

9
POI image

Hrad Odescalchi a stredoveké hradby v meste Ilok

Nad Dunajom sa týčia hradby pevnosti a hrad kniežaťa Odescalchi, s renesančnou parkovou architektúrou, kostolom a kláštorom svätého Ivana Kapistrana. Tvoria časť dobre zachovaného mestského komplexu najvýchodnejšieho chorvátskeho mesta Ilok.

6
POI image

Karanac - Etno dedina

aranac vyžaruje atmosféru nejakej vzdialenej, historickej doby, keď každý dom mal svoj vlastný príbeh, ktorý sa prenášal z generácie na generáciu zachovávajúc originalitu a štýl života, ďaleko od zhonu mesta.

3
POI image

Vinkovci – hlavné mesto Šokadie

The city of rich history, culture, architecture, folklore, traditions and customs. The continuity of settlement over more than 7000 years is very rare even in European terms.

2
POI image

Archeologické nálezisko Vučedol

Archeologické nálezisko Vučedol sa nachádza pozdĺž rieky Dunaj, 5 km po prúde od Vukovaru a je jedným z najdôležitejších miest eneolitu.

6
POI image

Osjecka Pevnosť

Romantické staré centrum mesta dostáva svoj tvar začiatkom barokového 18.storočia, dokonale spája vojenskú pevnosť s organizovaným mestským životom.

7
POI image

Kutjevo

Kutjevo – vinárska metropola kontinentálneho Chorvátska. Mestečko leží v úrodnej Požegskej "zlatej" doline, na južných svahoch pohorí Krndija a Papuka, v úzkej doline riečky Kutjevčanka.

2
POI image

Papuk

Výnimočnosť geologickej, biologickej a kultúrnej identity robí z Prírodného parku Papuk jediný geo park v Chorvátsku, ktorý je na zozname svetového dedičstva UNESCO.