Múzeum Staro selo v Kumrovci

V západnej časti Krapinsko-zagorskej župy, v dedine Kumrovec, sa nachádza múzeum „Staro selo“ (Eko-dedina Kumrovec), jedinečné múzeum na otvorenom priestranstve, so zachovanými autentickými dedinskými domami, z prelomu 19. a 20. storočia. 

História „Starej dediny“ sa začala postavením pomníka pred rodným domom Josipa Broza Tita v roku 1948. Na mieste, kde sa narodil bývalý prezident Juhoslávie, vojnový hrdina a jeden z najznámejších vodcov na svetovej politickej scéne druhej polovice 20. storočia, sa dnes nachádza múzeum s historickou a etnologickou zbierkou. V dedine bolo neskôr upravených ešte asi 40 obytných, hospodárskych a pomocných objektov. Návštevníci si môžu pozrieť stále etnologické zbierky tradičného spôsobu života z konca 19. storočia, ako napr.: Zagorská svadba, Život mladomanželov, Od konopí k plátnu, Kováčske remeslo, Kolárske remeslo, Hrnčiarstvo, Od zrna k pagáču…