Ekomúzeum Mura

Ekomúzeum Mura

Ekomúzeum Mura ponúka výnimočnú mozaiku biorozmanitosti pod ochranou UNESCO, ako aj krajinné a kultúrne rozmanitosti, tradičné vedomosti, ktoré zachovali pohostinní domáci, a etnologicky vyfarbené tradičné manifestácie. Kompy, ktoré prevážajú cez rieku Mura, plávajúce mlyny, tradičná architektúra, historické rysy a výstavné zbierky ktoré ukazujú život vidieckeho obyvateľstva.

Kontakt

Sveti Martin na Muri
Stredné Chorvátsko