Marija Bistrica

Marija Bistrica

Marija Bistrica je najväčšia mariánska svätyňa v Chorvátsku. Leží v Chorvátskom zagorjí, vzdialená 30 km od Záhrebu. Zázračná soška čiernej Bohorodičky sa najprv nachádzala v kaplnke nad Marijou Bistricou, potom bola z obavy pred tureckým poškvrnením zamurovaná do múrov farského kostola, kde ju znovu objavili v roku 1684. 

Popri prekrásnom kostole – bazilike je Kalvária so zastávkami Krížovej cesty, ktoré sú každá sama o sebe vzácnym umeleckým dielom známych chorvátskach sochárov. S Kalváriovým pahorkom sa nachádza v oáze pokoja Kláštor bosonohých sestier karmalietániek. Všetky cesty vedú do Marije Bistrice, jednak po vyšľapaných pútnických cestách, turistických chodníkoch, alebo cyklotúrami zo smeru Záhreb, Varaždín a Krapiny.

Kontakt

Marija Bistrica
Stredné Chorvátsko