Morský organ a Pozdrav slnku

Morský organ a Pozdrav slnku

Modernou ikonou mesta sa stal Morský organ, jedinečný architektonický zázrak vytvorený nedávno v podmorskej časti mestskej pláže (rivy). Morské vlny tu svojim prúdením a prechádzaním cez hudobné trubky inštalované pod morskou hladinou vytvárajú neuveriteľný zvuk, takzvanú 'morskú hudbu', ktorá napĺňa široký priestor morskej promenády. 
Na samom konci zadarského polostrova vzhliadol svetlo sveta aj Pozdrav slnku od toho istého architekta, Nikolu Bašića. Pozdrav slnku sa skladá z troch stoviek sklených dosiek uložených v jednej úrovni s kamennou dlažbou rivy v tvare kruhu s priemerom 22 metrov. Jeho ideou je priestorová inštalácia v tvare amfiteátra, okolo ktorého sa na kamenných kockách zobrazujú výjavy všetkých planét Slnečnej sústavy a ich dráh. 
Práve z tejto časti zadarskej mestskej pláže sa, podľa slov slávneho Alfreda Hitchocka, naskytuje pohľad na najkrajší západ slnka na svete.

Kontakt

Dalmácia - Zadar
Zadar