Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski

Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski

Rijeka je cestou spojená s 30 km vzdialenou Crikvenicom a s neďalekými Selcami, miestom, kde sa liečia srdcové, reumatické a respiračné ťažkosti a spolu s Crikvenicou pokračujú v tradícii liečebného turizmu, ktorá v tejto oblasti Kvarneru začala koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Vhodné stredomorské klimatické podmienky, čisté more a prírodná rôznorodosť, na základe ktorých sa tu liečebný turizmus rozvil, aj dnes priťahujú turistov.

 

Desať kilometrov na juh od Crikvenice sa nachádza Novi Vinodolski. Toto turistické mesto a jeho okolie je bohaté na cenné kultúrne pamiatky, je známe svojimi plážami, hlavne v zátoke Lišanj, ale aj svojim Medzinárodným letným karnevalom.