Zelená pláž Karpinjan

Zelená pláž Karpinjan

12.0°C
14°C

Zelená pláž je ekologická pláž, resp. udržateľná rekreačná pláž, spájajúca v sebe aspekty udržateľnosti riadenia a umožňujúca kvalitné trávenie voľného času, ale aj hospodársky rozvoj popri zachovávaní prírodného a kultúrneho dedičstva. Model Zelenej pláže je nástrojom na plánovanie umožňujúcim miestnym orgánom a ostatným zúčastneným stranám lepšiu informovanosť pri vynášaní rozhodnutí o zaobchádzaní s plážami udržateľným spôsobom. Zelená pláž Karpinjan je tak vybavená troma úspornými sprchami, dvoma „inteligentnými“ lavičkami, dvoma priestormi na uviazanie bicyklov, dvoma sadami na separáciu odpadu a dvoma informačnými tabuľami. Na stožiari nad plážou vanie Zelená zástava. Návštevníci sa z informačných tabúľ môžu dozvedieť o kvalite vody, prírodných zvláštnostiach a vybavení pláže, ako aj o pravidlách správania určených na zachovanie vysokých štandartov pláže a spokojnosti jej používateľov.

Viac informácií

Istria
Novigrad
Prírodná
Nie
Nie
Nie
Nie
500
15
430
Áno (50 miest)
5000
Pláž pre rodiny s deťmi
Šport a rekreácia
Zábava pre mladých
Potápačská pláž
Eko pláž
Obecná pláž
Vzdialená pláž
Vidiecka pláž
Pláž turistického komplexu
Mestská pláž
Romantická pláž
Pláž pre surferov
Pláž pre psy
Adrenalínová pláž
Betón
Kameň
Močiar
Piesok
Drobný štrk
Kamienky
Skaly
Asfaltová cesta
Makadam
Pobrežná cesta
Vychádzkový chodník
Iba po mori
Dostatočná
Riedka
Bujná
Žiadna
Prírodný chládok
Les
Bankomat
Mestská pláž
Detské ihrisko
Telefónny automat
Lavička
Smetný kôš
Ležadlá
Jachtový prístav
Nič z uvedeného
Miesto pa tanec
Prístav
Športové ihrisko
Slnečník
Sprcha
Vodný tobogán
WC
Wi-Fi
Bar
Fast food
Kaviareň
Pekáreň
Pizzeria
Reštaurácia
Cukráreň
Stánky s predajom
Animácie
Bedminton
Petang
Bungee jumping
Windsurfing
Jet-ski
Kajak a kánoe
Prenájom bicyklov
Prenájom plavidiel
Plážový volejbal
Otvorený bazén
Parasailing
Picigin
Plávanie
Potápanie s potápačskou fľašou
Morské kajaky
Morský banán a tube
Vodné lyžovanie
Skútre
Vodné pólo
Vodné športy
Windsurfing
Zatvorený bazén