Konavle – Kroatiens sydligaste plats

Konavle – Kroatiens sydligaste plats

Konavle ligger i den sydligaste delen av Kroatien, på den sydöstliga delen av dagens Dubrovnikriviera. Det är ett område som köptes upp av Dubrovnikrepubliken under 1400-talet varmed repuliken slöt en cirkel runt sitt territorium. Namnet Konavle kommer från det latinska ordet i canale - canalis, på lokalspråket "konali" eller "kanali", vilket refererar till vattenledningen som under romarriket ledde vatten från Vodovađe till Epidaurus, dagens Cavtat.
Konavle är en trakt med särskilt vacker natur, full av kontraster: berg och slättland, klippor och stenig mark. Omgivningarna går i lila och grönt, eller som Konavleborna skulle säga: Gornje i Donje bande. I norr är Konavle omgärdad av berg, i syd av Adriatiska havet, i öst sträcker den sig till själva infarten till Bokotorskiviken och halövön Prevlaka, och i väst går den ner mot de sköna vikarna i Cavtat och Obod. Den mellersta delen utgörs av det bördiga Konavosko polje. Bevarad natur, en unik och värdefull rural arkitektur, många minnesmärken över denna trakts tusenåriga historia, hundraåriga traditioner som har bevarats i folklore, den unika Konavledräkten och Konavlebroderier, samspelet mellan människan och naturen - allt detta gör Konavle till någonting unikt och utmärkande.

 

I Čilipi finns Zavičajna kuća Konavala, ett museum där traktens rika etnografiska material förvaras. För naturälskare finns det ett promenadstråk och en cykelled anlagda mellan Čilipi och Cavtat och längs dessa kan man se endemiska växtarter och fridlysta sällsynta djurarter. I byn Pridvorje nedanför Snježnica, det högsta bergets i Konavles sluttningar (1.234 m), byggdes på 1400-talet ett slott där furstarna bodde.
Konavoski Dvori är ett skyddat landskap längs floden Ljutas källa och övre flöde och där finns det många kvarnar och gravar från tiden för Dubrovnikrepubliken. Efter 1550 byggdes ett kvarnsystem, donji mlinovi, som har bevarats och det är idag ett skyddat kulturminnesmärke.
I bergssänkan mot det bosniska inlandet ligger fästningen Sokol eller Soko Grad, också från tiden vid Dubrovnikrepubliken.