Diocletianus palats och medeltidens Split

Diocletianus palats och medeltidens Split

Kejsarpalatset i Split är ett av senantikens viktigaste verk. De ursprungliga delarna och enheterna är välbevarade och det finns ett stort antal arkitektoniska former som antyder den tidiga kristna, bysantinska och medeltida konsten. Katedralen byggdes under medeltiden med material från ett antikt mausoleum. Innanför de romerska murarna utgörs den harmoniska helheten av kyrkor från 1100 och 1200-talet, medeltida fästningar samt renässans-, barock- och gotiska palats.