Jugon – Den vresiga kungen

Jugon – Den vresiga kungen

Om man säger att boran är en aggressiv vind som kan blåsa så starkt att det blir farligt för folk på havet (vilket lyckligtvis dock oftast bara händer på vintern) kan man för Adriatiska havets andra ”huvudvind” inte använda samma epitet, men att denna kan förorsaka allvarliga problem vid segling är ändå odiskutabelt.

 

Jugo kallas en vind vid Adriatiska havet som blåser från sydöst, och denna ska inte blandas ihop med en annan vind som blåser från syd och kallas för ”den skarpa jugon” eller ”den verkliga jugon”. De har dock samma egenskaper och kan ofta växla från den ena till den andra. Men för att betona skillnaden mellan dessa kallar Dubrovniks invånare och andra som bor vid södra delen av Adriatiska havet denna andra vind för šilok.

 

Jugon blåser under alla årstider, men i norra delen av Adriatiska havet förekommer den oftare på våren, och i södra delen på hösten och vintern. Rent allmänt blåser jugon oftare i södra delen än i den norra. Denna vind för med sig värme, tryckfall, mestadels också hög fuktighet, moln och regn som ofta följs av åska. Allt detta påverkar människors humör, och på grund av att den brukar vara länge medför den trötthetskänslor. En sådan jugo är cyklonal (lågtryckets centrum är då i västra Medelhavsområdet) och blåser oftast på vintern. Anticyklonal jugo är ett kännetecken för våren och uppstår i den södra delen av Balkanhalvön. En sådan jugo för inte med sig regn och blir starkare medan solen stiger, för att sedan bli svagare mot solnedgången.

 

Jugon brukar inte börja blåsa plötsligt som boran utan gradvis under en, två, t.o.m. tre dagar och den ökar under denna tid i kraft. Det är förträffligt att segla i ”ung” jugo, även när den blir starkare, och de som anser att vinden blåser för starkt har alltid tillräckligt med tid att söka skydd innan den blir som hårdast. Till skillnad från boran, som blåser i stötar, är jugon jämn. Den kan börja när som helst på dygnet men oftast på morgonen och man kan förvänta sig att den slutar på eftermiddagen eller på kvällen.

 

Jugon skapar höga vågor på havssidan av öarna som ligger i en linje längs fastlandets kust. I de smalare kanalerna mellan öarna och i de stora vikarna (Vela Luka, Stari Grad, Mali Lošinj...) finns inga stora vågor men där blir vinden snabbare. I de bredare kanalerna, som t.ex. de mellan öarna Dugi otok, Ugljan och Pašman eller liknande, kan jugon ”smyga” sig fram längs Dugi otok mestadels utan större vågor, men sedan orsakar den på grund av öns form tillfälliga vindstötar.