Den arkeologiska lokaliteten Vučedol

Den arkeologiska lokaliteten Vučedol

Den arkeologiska lokaliteten Vučedol är belägen vid floden Dunavs strand, 5 km nedströms från Vukovar och är en av bronsålderns viktigaste platser. Vučedol beboddes första gången omkring 6000 år fKr då de första jordbruksarbetarna kom till Europa. Tidsperioden 3000-2200 fKr är den mest intensiva perioden i dess existens. Under sin höjdpunkt utvidgade sig Vučedolkulturen till ett sjuhundra km brett område och omfattade tio av dagens europeiska länder: Tjeckien, Slovakien, Österrike, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien Hercegovina, Serbien, Montenegro och Albanien. Den materiella kulturen säger oss att detta var en högt utvecklad civilisation, särskilt med betoning på keramiktillverkningen som hade en utmärkt teknologisk kvalitet och estetiskt värde. Keramiken från Vučedol drar till sig uppmärksamhet för formens perfekta harmoni och placeringen av dekorationerna. Det mest kända keramiska kärlet är Vučedolska duvan, ett med inkrustationer utsmyckat kärl i form av en fågel, som hittades år 1938. Vučedolska Orion, som anses vara den äldsta europeiska almanackan, tillhör också den Vučedolska kulturen.

Kontakt

Vukovar
Slavonien